farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

 Seminář pro kněze o evangelizaci ve  farní pastoraci

 Dne 27.-28. dubna 2016 se uskutečnil v domě Komunity  Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

 více info....                                                         fotogalerie

 

 Seminář pro vedoucí farních  evangelizačních  buněk (FEB)

 Ve dnech 29.-30.dubna 2016 se uskutečnil také v domě  Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce Seminář  pro vedoucí farních evangelizačních buněk.  

více info                                                               fotogalerie

 

1. Světové setkání Farních evangelizačních buněk s papežem Františkem v Římě 5.9.2015

„Přijímejte všechny a nesuďte nikoho, protože církev je otcovský dům, který je otevřen všem, dobrým i zlým, je v něm místo pro všechny. Stále dosvědčujte něhu Boha Otce a jeho blízkost každému, zejména tomu, kdo je nejslabší a sám.“ řekl 5. září 2015 papež František v aule Pavla VI. na setkání s přibližně 5 tisíci členy Farních evangelizačních buněk.  

                                                                                ....více

Setkání je možné shlédnout tady

Radio Vatikán: článek o setkání 

Papežův projev: překlad

Projev Dona Pigiho Perini: překlad

Svědectví ze Říma:

 S manželem jsme se vydali do Říma už ve středu. Při procházkách Římem jsme navštívili velké množství kostelů, každý byl ...(více)


Stanovy Farních evangelizačních buněk  

dekret

byly definitivně schváleny dekretem  12. dubna 2015, na svátek Božího milosrdenství  


 

 

 

 


2. seminář o Farních evangelizačních buňkách (FEB) v České republice - v domě komunity v Dolanech u Olomouce 

Ve dnech 7.-10. května 2015 se uskutečnil v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce již 2. seminář o Farních evangelizačních buňkách v České republice.

 

I tentokrát jsme mohli mezi sebou přivítat otce Piergiorgio Periniho - presidenta mezinárodního organismu služby pro FEB a další tři z jeho spolupracovníků z Itálie. Na setkání přijelo více než sto účastníků z různých částí ČR. Velkou radostí byla přítomnost patnácti kněží. Náš otec arcibiskup s námi strávil celé sobotní dopoledne a povzbudil nás v šíření Farních evangelizačních buněk v naší zemi. Krátce z jeho povzbuzení: „Farní evangelizační buňky vidím jako jeden ze skvělých nástrojů k oživení farnosti a doufám, že tento pastorační projekt bude kněžími i farníky dobře přijat a pomůže nám najít novou radost z víry, naučit se ji hlásat a předávat a vytvářet živá společenství. Těším se na zdravější křesťany a církev jako přesvědčivé znamení Kristovy přítomnosti ve světě“. (více)

 


Základní manuál k Systému farních evangelizačních buněk 

V červenci 2014 jsme vydali  základní manuál k Systému farních evangelizačních buněk, který nabízí kněžím i laikům objasnění základních principů FEB. Tento manuál má 200 stran a je možné si ho objednat na emailové adrese: evangelizacnibunky@seznam.cz. Při objednání přes internet je cena 190 Kč, (5 a více ks - 170 Kč, 10 a více ks - 150 Kč).

 

 

 

 


1. Seminář o Farních evangelizačních buňkách v ČR v Dolanech u Olomouce

Ve dnech 14. - 17. listopadu 2013 se v Dolanech u Olomouce konal první národní seminář o Farních evangelizačních buňkách (FEB). Na setkání přijelo více než sto účastníků z různých částí ČR a někteří také ze Slovenska. Velkou radostí byla přítomnost dvacítky kněží z různých koutů republiky i ze Slovenska. 

 

 

 

.......(více)