farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Seminář_plakátek

Seminář pro kněze o evangelizaci ve farní pastoraci 

Dne 27.-28. dubna 2016 se uskutečnil v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

Hlavní přednášejícím byl P. Mario St Pierre z Kanady z diecéze Québec, který se již 20 let se věnuje formaci k evangelizaci po celém světě.

 Seminář se dotýkal zásadní důležitosti delegace pro růst církve a pro nový elán v církvi. Jasně jsme si mohli uvědomit, že pokud v naší kněžské službě delegujeme nacházíme důležitý čas na modlitbu a na naslouchání Božímu slovu, což je zásadní pro to, abychom mohli dobře vést společenství, které je nám svěřeno a současně postupně vtahovat do odpovědnosti za církev a za její růst všechny ty, kteří nám byli svěřeni.

Dává nám to možnost komunikovat naši vizi živé pulsující církve a vtahovat do ní ostatní.

Delegovat znamená také komunikovat a naslouchat  si navzájem. Jde o to inspirovat se dynamikou života první církve, ale také zkušenostmi z mnoha farností a sborů, které po celém světě díky tomuto postoji prožívají růst a nový elán.

Seminář byl hodně dynamický, krátké přednášky a mnoho praktických cvičení a práce ve trojicích, s účastníky jsme s shodli, že jeho pedagogický přístup byl pro nás úplné nóvum. Formace byla pro nás velkým povzbuzením a také jsme dostali nové světlo a odvahu v naší pastýřské službě. Už se těšíme na příští seminář s otcem Máriem, který je plánován za rok.

 P. Mario St Pierre je autor mnoha publikací, ve kterých se věnuje praktickým i teologickým aspektům evangelizace a farní pastorace. 

 

Plakátek seminářeSeminář pro vedoucí farních evangelizačních buněk (FEB)

Ve dnech 29.-30.dubna 2016 se uskutečnil také v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce Seminář pro vedoucí farních evangelizačních buněk (FEB).

 Semináře se zúčastnilo asi 70 účastníků z České republiky i ze Slovenska. Hlavním přednášejícím byl také P. Mario St Pierre, spolu s ním přednášeli též Marc l‘Hirondel který je zodpovědný za regionální formaci vedoucích buněk v Normandii (Francie) a Enrico Massari ze Sicílie zodpovědný za FEB v celé Itálii.

 Seminář byl podobně jako seminář pro kněze hodně dynamický, krátké přednášky a mnoho praktických cvičení a znovu práce ve trojicích. Témat semináře se týkalo - Přípravy a formace nových vedoucích buněk (společenství), pro to, aby se buňky mohli rozmnožovat a tak aby mohli konkrétní farnosti růst. P. Mário se nám snažil komunikovat, celou metodu formace vedoucích buněk (společenství). Prakticky nás uváděl do toho, jak pod vedením Ducha svatého, formovat vedoucí FEB a tak předávat ve farnostech vizi růstu církve a touhu po jejím růstu skrze malé konkrétní kroky. I tento seminář byl účastníky velmi dobře přijat a byl pro vedoucí buněk velkým povzbuzením.