farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

 Seminář o Kurzech Alfa                          

Pozvání k evangelizaci je pro Kristova učedníka závazkem lásky“ papež Jan Pavel II

Součástí semináře:

- pro ty kteří  chtěli začít: presentace kurzů Alfa a nabídka konkrétní pomoci i materiálů
- pro ty kteří už Kurzy Alfa dělají: fórum a místo sdílení zkušenosti, inspirace, impulsů a presentace nových přístupů.
- součástí semináře byly volitelné přednášky "jak uspořádat první kurz Alfa?", "jak zlepšit stávající kurz?", „Kurzy Alfa pro mládež“ a "Jak začít znovu"…

Důležitou součástí programu byla mše svatá, adorace a také čas společné modlitby chvály i přímluvné modlitby za kurzy Alfa, organizátory a účastníky


Seminář byl určen pro kněze i laiky

Seminář byl pod záštitou: Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze , Pastoračního střediska brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství

Pořádala: Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo

„Již nemůžeme zůstat klidní v našich kostelích, je třeba přejít od pouhé konzervující pastorace k rozhodně misijní“ Papež František Evangelii gaudium

 

 

Konference o evangelizaci 2016 - jaké to bylo?

18. -20. listopadu 2016 proběhla ve Zlíně v Kongresovém centru Konference o evangelizaci. V bohatém programu mluvili čeští i zahraniční hosté o evangelizaci mezi mladými, o evangelizaci ve městech, o Kurzech Alfa, o přinášení evangelia mezi Rómy, o vstupech do škol. Byli představeny školy evangelizace, které u nás působí, různé metody evangelizace se kterými se u nás můžeme setkat, důležitý byl také dvouhodinový blok presentace Farních evangelizačních buněk, která byla prokládána svědectvími bratří a sester z buněk. Součástí programu byly také chvály, mše svaté, modlitební večery, možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Akci uspořádala Komunita Blahoslavenství ve spolupráci nadačním fondem Credo s podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského biskupství.
Prvním hostem konference byl P. Ondrej Chrvala. V páteční přednášce mluvil především o tom, jak Bůh působí na Slovensku a jakým způsobem na tomto místě probíhá evangelizace, zvláště evangelizace mezi mladými.

Další interaktivní přednášku vedl P. Pavel Šupol, který se zabývá především evangelizací prostřednictvím hudby. Představil několik webů, které se zabývají křesťanskou muzikou v různých podobách. Jeho slova ocenili zvláště rodiče teenagerů, kterým není jedno, co jejich děti poslouchají. U nás i na Slovensku se v poslední době velmi rozšířily tzv. Večery chval, které přináší novou možnost prožívání modlitby způsobem, který zvláště mladé lidi velmi oslovuje.


Sobotní program přinesl další zajímavé hosty. Maja Schanovsky z Vídně mluvila o tom, že je třeba evangelizovat ne pro lidi, ale s nimi. Hledat, co druzí kolem nás potřebují a pak se jim to snažit nabídnout. Maja Schanovsky působí v Komunitě Emmanuel, je koordinátorkou a vedoucí misií a evangelizačních projektů, realizovaných vídeňskou Akademií pro dialog a evangelizaci. Dopolední program přinesl dále hlubší představení Kurzů Alfa, včetně svědectví lidí, kteří tento kurz již roky připravují a také těch, kteří kurzem prošli a díky němu poznali Pána a společenství Jeho církve.

V dalším bloku, jak už jsme se zmínili byli představeny Farní evangelizační buňky. Celý tento blok byl velmi pěkně přijat a věříme, že to přispěje k tomu, aby se buňky mohli rozšířit do dalších farností a pomoci je oživit. Důležitým hostem konference byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který sloužil pro účastníky slavnostní mši svatou a povzbudil nás na cestě evangelizace. Sobotní den uzavřel modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství. Od účastníků přichází mnoho ohlasů a poděkování. Konference mnohým z nich rozšířila obzory a probudila novou chuť něco konat pro Pána. Věříme, že nezůstane jen u slov, ale že začneme s novým elánem svědčit o Boží lásce ve svých rodinách, farnostech, a tam, kde žijeme.


V neděli nadchla účastníky Kateřina Lachmanová, která velmi zajímavě mluvila o síle a důležitosti přímluvné modlitby. Svou promluvu uzavřela silnou modlitbou za město Zlín. „Někdy se modlíme za spoustu věcí, ale nenapadne nás modlit se např. za naše sousedy. Rozhlédněme se okolo sebe a přimlouvejme se za naše nejbližší, za naše města, za dobro v nich,“ vyzvala všechny přítomné Kateřina Lachmanová. Nedělní program byl zakončen mší svatou.


Na akci přišlo během třech dní asi 700 lidí z různých koutů Čech, Moravy i Slovenska. Ranní program začal vždy oslavou Pána prostřednictvím chval a modliteb. O přestávkách byla možnost přistoupit ke svátosti smíření a k přímluvné modlitbě. K osobní modlitbě byla k dispozici adorační kaple s vystavenou Nejsvětější svátostí. Toto požehnané setkání bude mít své pokračování. Další Konference o evangelizaci se připravuje na 10.-11. listopadu 2017 v Olomouci.